Hải Phòng

Tên đại lý

Số hotline

Cửa hàng thiết bị y tế Đông Thành-

số 51 kỳ đồng, Hồng Bàng , HP

0936.791079

Cửa hàng thiết bị y tế Đông Thành- số 4 Kỳ đồng, Hồng Bàng, HP

01287.289.345

Cửa hàng thiết bị y tế- số 33 kỳ đồng, Hồng Bàng, HP

0986.171078

Công ty CP vật tư y tế- Số 33 Kỳ đồng, Hồng Bàng, hp

0313.641123

Công ty TNHH Hoàng Oánh- Số 1 đường nhà thương, Lê chân , HP

0313.830.202

Cửa hàng thiết bị y tế Đại tự long-Số 14 kỳ đòng-Hồng Bàng, HP

0912.393055

Cửa hàng Thiết bị y tế Đức nhật- Số 8 Kỳ đồng,Hồng bàng,  HP

0912.057.566

Cửa hàng thiết bị y tế Vy- Số 219 A Lạch tray- Ngô Quyền, HP

0936.093.701

Cửa hàng thiết bị y tế Thu- số 36 kỳ đồng, Hồng Bàng, HP

0913.365.705

Cửa hàng thiết bị chăm sóc SK Hùng Thoa-số 293B Cát dài, Lê chân, HP

0917.630.559

Công ty CPTM XNK dược và TBYT HP- Số 259 Hai bà Trưng- Lê chân, hp

0313.511.333

Cửa hàng thiết bị y tế số 1 – Số 23  kỳ đồng, Hồng Bàng, HP

0912.218.940

Cửa hàng thiết bị y tế Hải Yến – số 335 Cát dài, Lê chân, hp

0986.743.789

Sản Phẩm Bán Chạy