Giới thiệu về Dotha Health Care

Giới thiệu Dotha Health Care

Được thành lập vào năm 2009, Sứ mệnh của Dotha health care là đẩy mạnh việc ngăn ngừa các căn bệnh do lối sống và giúp tạo nên một xã hội mà con người được sống khỏe mạnh và thoải mái. Vì thế, Dotha health care quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng một xã hội bền vững và luôn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tất cả các nguyên liệu,sản phẩm của Dotha health care đều không có các hóa chất theo quy định “Hạn chế sử dụng chất độc hại RoHs của Liên minh Châu Âu”.

Xem thêm >>>

HD sử dụng máy xông

 HD sử dụng máy Hút

 HD tự rửa mũi sạch